Kultuuriministri 27. jaanuari 2014 käskkirja nr 35 "Juhtnõukogu moodustamine ja töökord programmi „Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018“ rakendamiseks" muutmine


 
Dokumendiliik Kultuuriministri käskkiri
Juurdepääsupiirang Avalik
Reg kpv 30.10.2017
Reg nr 1-2 /236