Taotlusvooru“Eesti kultuur maailmas” 2018. a väljakuulutamine, tingimuste ja korra kehtestamine ja komisjoni moodustamine.


 
Dokumendiliik Kultuuriministri käskkiri
Juurdepääsupiirang Avalik
Reg kpv 18.09.2017
Reg nr 1-2 /209