Kultuuriministri 03.04.2017 käskkirja nr 99 "Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Eesti kultuur maailmas"" muutmine


 
Dokumendiliik Kultuuriministri käskkiri
Juurdepääsupiirang Avalik
Reg kpv 12.06.2017
Reg nr 1-2 /147