Toetuse eraldamine taotlusvoorust"Rahvusvaheliste võistluste läbiviimine Eestis"


 
Dokumendiliik Kultuuriministri käskkiri
Juurdepääsupiirang Avalik
Reg kpv 29.05.2017
Reg nr 1-2 /141