Taotlusvooru "Arhitektuuri ja disaini arendusprojektid"2017 välja kuulutamine, tingimuste ja korra kehtestamine


 
Dokumendiliik Kultuuriministri käskkiri
Juurdepääsupiirang Avalik
Reg kpv 09.12.2016
Reg nr 1-2 /239