Aunimetuse aasta kodanik statuudi ja aunimetuse määramise komisjoni töökorra kinnitamine


 
Dokumendiliik Kultuuriministri käskkiri
Juurdepääsupiirang Avalik
Reg kpv 05.10.2016
Reg nr 1-2 /167