Toetuse eraldamine programmist“Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise”


 
Dokumendiliik Ministri käskkiri
Juurdepääsupiirang Avalik
Reg kpv 20.06.2014
Reg nr 1.1-3/189