Toetuse eraldamine programmist“Kultuuripärandi hoidmine ja arendamine”


 
Dokumendiliik Ministri käskkiri
Juurdepääsupiirang Avalik
Reg kpv 26.03.2014
Reg nr 1.1-3/108