Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 3918 dokumenti.

Eelmine   |   Lehekülg / 196   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
1-2 /200 30.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Asulakoha kultuurimälestiseks olemise lõpetamine - - - -
1-2 /201 30.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Polli mõisa valitsejamaja ja aednikumaja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine - - - -
1-2 /196 28.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Narva Muuseumnõukogu liikme määramine - - - -
1-2 /197 28.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Kukruse kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine - - - -
1-2 /195 25.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 31. oktoobri 2016. a käskkirja nr 184 "Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks abikava kehtestamine" muutmine - - - -
1-2 /194 25.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 03. juuni 2016. a käskkirja nr 98 "Kinnisasja tasuta või alla hariliku väärtuse kasutusse andmise abikava kehtestamine" muutmine - - - -
1-2 /193 23.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine 2018.a eelarvevahenditest"Rahvusvahelised etenduskunstide festivalid" - - - -
1-2 /192 22.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Valga ja Narva raudteejaama peahoonekultuurimälestiseks tunnistamine - - - -
1-2 /190 21.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" - - - -
1-2 /189 21.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 29. aprilli 2017. a käskkirja nr 119 "Toetuse eraldamine eelarvevahenditest „Muuseumide arendamine“" muutmine - - - -
1-2 /191 21.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Etenduskunstide arendustegevused" - - - -
1-2 /188 21.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Vaideotsus - - - -
1-2 /187 18.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskusnõukogu liikme määramine - - - -
1-2 /186 15.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /185 11.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu liikme määramine - - - -
1-2 /184 02.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /183 21.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 27. veebruari 2015 käskkirja nr 48 „Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ juhtrühma moodustamine ja töökorra kinnitamine“ muutmine - - - -
1-2 /180 20.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Näituse "Saksamaa metsikud. Brücke ja Blaue Reiteri ekspressionistid" kahjuhüvitise tagamine - - - -
1-2 /182 20.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Näituse "Konrad Mägi" kahjuhüvitise tagamine - - - -
1-2 /178 20.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -

Eelmine   |   Lehekülg / 196   |   Järgmine