Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 3985 dokumenti.

Eelmine   |   Lehekülg / 200   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
1-2 /266 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Programmi "Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018-2021" kinnitamine - - - -
1-2 /272 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministeeriumi valitsemisala2018. aasta eelarve kinnitamine - - - -
1-2 /267 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine 2018. a eelarvevahenditest"Eesti kultuur maailmas" - - - -
1-2 /270 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Muusikafestivalid, -korraldajad ja -organisatsioonid" - - - -
1-2 /269 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Programmi "Vana Võrumaa pärimuskultuuri programm 2018-2021" kinnitamine - - - -
1-2 /261 30.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" - - - -
1-2 /263 30.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministeeriumi 2018. aastatööplaani kinnitamine - - - -
1-2 /262 30.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamine" - - - -
1-2 /259 29.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Taotlusvooru“Muuseumide arendamine” 2018. a. väljakuulutamine - - - -
1-2 /260 29.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Rahvusvähemuste kultuurinõukoja moodustamine - - - -
1-2 /258 27.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Maakonna spordiliidu toetus" - - - -
1-2 /252 24.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Kultuuriministeeriumi valitsemisala investeeringud" - - - -
1-2 /257 24.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 02.12.2013. a käskkirja nr 381 „Eesti Rahva Muuseumi nõukoja koosseisu kinnitamine“ muutmine - - - -
1-2 /253 24.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /255 24.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Etenduskunstide arendustegevused" - - - -
1-2 /256 24.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Kohalike omavalitsuste teatrid" - - - -
1-2 /254 24.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraõiguslikud väiketeatrid" - - - -
1-2 /251 23.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 8. mai 2017. a käskkirja nr 129 "Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine"" ja kultuuriministri 13. septembri 2017. a käskkirja nr 205 "Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Rii - - - -
1-2 /248 22.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Taotlusvooru„Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogunduse valdkonnaüleste partnerorganisatsioonide tegevustoetus“ 2018. a välja kuulutamine - - - -
1-2 /250 22.11.2017 Kultuuriministri käskkiri 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlikonkursi dokumentide kinnitamine - - - -

Eelmine   |   Lehekülg / 200   |   Järgmine