Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 3856 dokumenti.

Eelmine   |   Lehekülg / 193   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
1-2 /135 15.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Taotlusvooru„EL kultuuriprogrammis ja Loov Euroopa kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine” 2017. a väljakuulutamine - - - -
1-2 /133 12.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskusnõukogu liikme määramine - - - -
1-2 /134 12.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Taotlusvooru„Digitaalne kultuuripärand“ 2017. a teise vooru väljakuulutamine - - - -
1-2 /132 10.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme määramine - - - -
1-2 /131 09.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministeeriumi valitsemisala riigivaravaldamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine - - - -
1-2 /129 05.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" - - - -
1-2 /130 05.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 27. veebruari 2015. a käskkirja nr 48 "Lõimumisvaldkonna arengukava "Lõimuv Eesti 2020" juhtrühma moodustamine ja töökorra kinnitamine" muutmine - - - -
1-2 /127 03.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Museaalide väljaarvamine Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi muuseumikogust - - - -
1-2 /128 03.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Virumaa Muuseumidnõukogu liikme määramine - - - -
1-2 /125 02.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Muusikafestivalid, -korraldajad ja -kollektiivid" - - - -
1-2 /124 02.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest“Digitaalne kultuuripärand” - - - -
1-2 /126 02.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamine" - - - -
1-2 /123 27.04.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 23.12.2016 käskkirja nr 252 "Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kinnitamine" muutmine - - - -
1-2 /122 26.04.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministeeriumi teadus- ja arendusnõukogu moodustamine ja töökord - - - -
1-2 /121 25.04.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 13. jaanuari 2017. a käskkirja nr 20 "Taotlusvooru “Eesti kultuur maailmas” 2017. a väljakuulutamine, tingimuste ja korra kehtestamine ja komisjoni moodustamine." muutmine - - - -
1-2 /120 24.04.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine taotlusvoorust"Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia" - - - -
1-2 /119 24.04.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest„Muuseumide arendamine“ - - - -
1-2 /118 19.04.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse A. H. Tammsaare MuuseumVargamäel nõukogu liikme määramine - - - -
1-2 /117 13.04.2017 Kultuuriministri käskkiri Valga Muuseumi liitumine muuseumide andmekoguga - - - -
1-2 /115 12.04.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" - - - -

Eelmine   |   Lehekülg / 193   |   Järgmine