Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 3885 dokumenti.

Eelmine   |   Lehekülg / 195   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
1-2 /165 03.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 01.12.2015 käskkirja nr 248 "Kultuuriministeeriumi toetuse taotluse menetlemise korra kinnitamine" muutmine - - - -
1-2 /162 03.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine taotlusvoorust "EL kultuuriprogrammis jaLoov Euroopa kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektidekaasrahastamine" - - - -
1-2 /163 03.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Riigivaraüleandmine mitterahalise sissemaksena Sihtasutusele Eesti Meremuuseum - - - -
1-2 /161 30.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" - - - -
1-2 /160 29.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Näituse "Rändurid. Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis" kahjuhüvitise tagamine - - - -
1-2 /159 29.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri taotlusvooru“Muusikaalased väljaanded” toetuse eraldamise käskkirja 12.05.2015 nr 120 muutmine - - - -
1-2 /158 28.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Loomeliiduna tunnustamisest keeldumine - - - -
1-2 /157 27.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Näituse "Valguse linn. Eesti kunstnikud Euroopa suurlinnades" kahjuhüvitise tagamine - - - -
1-2 /156 26.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 15. juuni 2017. a käskkirja nr 148 “Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Riikidevaheliste kultuurikoostöölepete täitmine"” muutmine - - - -
1-2 /155 22.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Eesti kirjandus" - - - -
1-2 /154 20.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Riigile kuuluva kinnisasja koormamineisikliku kasutusõigusega - - - -
1-2 /151 15.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu liikmete määramine - - - -
1-2 /153 15.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Teater NO99 nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme määramine - - - -
1-2 /152 15.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /150 14.06.2017 Kultuuriministri käskkiri 2017. aasta riigi kultuuristipendiumide määramine - - - -
1-2 /149 14.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest„Raamatukogude arendamine“ - - - -
1-2 /148 13.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" - - - -
1-2 /146 12.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Harjumaa Muuseumi liitumine muuseumide andmekoguga - - - -
1-2 /147 12.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 03.04.2017 käskkirja nr 99 "Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Eesti kultuur maailmas"" muutmine - - - -
1-2 /144 02.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuurimälestiste andmete korrastamine - - - -

Eelmine   |   Lehekülg / 195   |   Järgmine