Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 3985 dokumenti.

Lehekülg / 200   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
1-2 /286 29.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 23.12.2016 käskkirja nr 252 "Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kinnitamine" muutmine - - - -
1-2 /287 29.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine taotlusvoorust"Toetus liikumisharrastuse edendamiseks" - - - -
1-2 /288 29.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Heliloomingu tellimine ja muusikaalased väljaanded" - - - -
1-2 /282 27.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Eduard Wiiralti nimelise stipendiumisaajate määramine - - - -
1-2 /283 27.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /284 27.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Väärtfilmide toetus" - - - -
1-2 /285 27.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministeeriumi valitsemisalaraamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine - - - -
1-2 /279 20.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest“Rahvaraamatukogude tegevuskulud / maakonnaraamatukogu töötaja kulu” ja “Rahvaraamatukogude teavikud” - - - -
1-2 /280 20.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Näituse "Sümbolismi ajastu Baltimaades" kahjuhüvitise tagamine - - - -
1-2 /281 20.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Näituse "Michel Sittow. European Painter at the Courts of Renaissance Europe" kahjuhüvitise tagamine - - - -
1-2 /278 18.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Riigivaraüleandmine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile - - - -
1-2 /277 11.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Siseauditi osakonna põhimääruse kinnitamine - - - -
1-2 /276 11.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministeeriumi valitsemisala siseauditeerimise sise-eeskirja kinnitamine - - - -
1-2 /273 04.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 23.12.2016 käskkirja nr 252 "Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kinnitamine" muutmine - - - -
1-2 /275 04.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Taotlusvooru„Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine“ avamine, tingimuste kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine - - - -
1-2 /274 04.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Eesti Filharmoonia Kammerkoornõukogu liikmete määramine - - - -
1-2 /264 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine 2018. a eelarvevahenditest"Rahvusvaheliste spordisündmuste läbiviimine Eestis" - - - -
1-2 /265 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Vaimse kultuuripärandi nõukogu moodustamine - - - -
1-2 /271 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Taotlusvooru“Muuseumide reserv” 2018 väljakuulutamine - - - -
1-2 /268 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Eesti Rahva Muuseumiasjaajamiseüleandmine ja vastuvõtmine - - - -

Lehekülg / 200   |   Järgmine