Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 3972 dokumenti.

Lehekülg / 199   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
1-2 /273 04.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 23.12.2016 käskkirja nr 252 "Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kinnitamine" muutmine - - - -
1-2 /275 04.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Taotlusvooru„Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine“ avamine, tingimuste kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine - - - -
1-2 /274 04.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Eesti Filharmoonia Kammerkoornõukogu liikmete määramine - - - -
1-2 /264 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine 2018. a eelarvevahenditest"Rahvusvaheliste spordisündmuste läbiviimine Eestis" - - - -
1-2 /265 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Vaimse kultuuripärandi nõukogu moodustamine - - - -
1-2 /271 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Taotlusvooru“Muuseumide reserv” 2018 väljakuulutamine - - - -
1-2 /268 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Eesti Rahva Muuseumiasjaajamiseüleandmine ja vastuvõtmine - - - -
1-2 /266 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Programmi "Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018-2021" kinnitamine - - - -
1-2 /272 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministeeriumi valitsemisala2018. aasta eelarve kinnitamine - - - -
1-2 /267 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine 2018. a eelarvevahenditest"Eesti kultuur maailmas" - - - -
1-2 /270 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Muusikafestivalid, -korraldajad ja -organisatsioonid" - - - -
1-2 /269 01.12.2017 Kultuuriministri käskkiri Programmi "Vana Võrumaa pärimuskultuuri programm 2018-2021" kinnitamine - - - -
1-2 /261 30.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" - - - -
1-2 /263 30.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministeeriumi 2018. aastatööplaani kinnitamine - - - -
1-2 /262 30.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamine" - - - -
1-2 /259 29.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Taotlusvooru“Muuseumide arendamine” 2018. a. väljakuulutamine - - - -
1-2 /260 29.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Rahvusvähemuste kultuurinõukoja moodustamine - - - -
1-2 /258 27.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Maakonna spordiliidu toetus" - - - -
1-2 /252 24.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Kultuuriministeeriumi valitsemisala investeeringud" - - - -
1-2 /257 24.11.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 02.12.2013. a käskkirja nr 381 „Eesti Rahva Muuseumi nõukoja koosseisu kinnitamine“ muutmine - - - -

Lehekülg / 199   |   Järgmine