Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 3856 dokumenti.

Lehekülg / 193   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
1-2 /155 22.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Eesti kirjandus" - - - -
1-2 /154 20.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Riigile kuuluva kinnisasja koormamineisikliku kasutusõigusega - - - -
1-2 /151 15.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu liikmete määramine - - - -
1-2 /153 15.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Teater NO99 nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme määramine - - - -
1-2 /152 15.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /150 14.06.2017 Kultuuriministri käskkiri 2017. aasta riigi kultuuristipendiumide määramine - - - -
1-2 /149 14.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest„Raamatukogude arendamine“ - - - -
1-2 /148 13.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" - - - -
1-2 /146 12.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Harjumaa Muuseumi liitumine muuseumide andmekoguga - - - -
1-2 /147 12.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 03.04.2017 käskkirja nr 99 "Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Eesti kultuur maailmas"" muutmine - - - -
1-2 /144 02.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuurimälestiste andmete korrastamine - - - -
1-2 /145 02.06.2017 Kultuuriministri käskkiri Tapa raudteejaama peahoone kultuurimälestiseks tunnistamine - - - -
1-2 /143 31.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid nõukogu liikme määramine - - - -
1-2 /138 29.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Taotlusvooru "Rahvusvahelised etenduskunstide festivalid"2018.a väljakuulutamine - - - -
1-2 /139 29.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuurimälestiseks tunnistamine - - - -
1-2 /140 29.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Riigile kuuluva kinnisasja koormamineisikliku kasutusõigusega - - - -
1-2 /142 29.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" jaeelarvevahenditest "Kultuuriministeeriumivalitsemisala investeeringud" - - - -
1-2 /141 29.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine taotlusvoorust"Rahvusvaheliste võistluste läbiviimine Eestis" - - - -
1-2 /136 17.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /137 17.05.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 23.12.2016 käskkirja nr 252 "Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kinnitamine" muutmine - - - -

Lehekülg / 193   |   Järgmine