Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 3918 dokumenti.

Lehekülg / 196   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
1-2 /220 11.10.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 23.12.2016 käskkirja nr 252 "Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kinnitamine" muutmine - - - -
1-2 /218 06.10.2017 Kultuuriministri käskkiri Riiklike spordistipendiumide määramine 2017. aasta II poolaastal - - - -
1-2 /219 06.10.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /217 29.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 25.04.2017 käskkirja nr 113 "Toetuse eraldamine taotlusvoorust “Muinsuskaitse arendustegevused” 2017" muutmine - - - -
1-2 /216 29.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Muinsuskaitseameti palgajuhendi kehtestamine - - - -
1-2 /215 25.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" - - - -
1-2 /214 25.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Teater Vanemuine nõukogu liikme määramine - - - -
1-2 /212 25.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Etenduskunstide arendustegevused" - - - -
1-2 /211 25.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Ida-Virumaa rahvuskultuuriühenduste ümarlaua moodustamine ja statuudi kinnitamine - - - -
1-2 /210 20.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /209 18.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Taotlusvooru“Eesti kultuur maailmas” 2018. a väljakuulutamine, tingimuste ja korra kehtestamine ja komisjoni moodustamine. - - - -
1-2 /208 15.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 12.02.2015 käskkirja nr 1-2/30 “Kultuuriministeeriumi teema-aastad” muutmine - - - -
1-2 /207 13.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse Rakvere Teatrimaja nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme määramine - - - -
1-2 /206 12.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 27. märtsi 2008. a käskkirja nr 143 "Riiklike spordistipendiumide komisjoni moodustamine" muutmine - - - -
1-2 /204 12.09.2017 Kultuuriministri käskkiri TÜHI NR - - - -
1-2 /205 12.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" - - - -
1-2 /202 01.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusenõukogu liikme tagasikutsumine - - - -
1-2 /203 01.09.2017 Kultuuriministri käskkiri Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine - - - -
1-2 /199 30.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 03. detsembri 2015. a käskkirja nr 255 "Spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristu arendamise abikava kehtestamine" muutmine - - - -
1-2 /198 30.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministeeriumi hankekorra kinnitamine - - - -

Lehekülg / 196   |   Järgmine