Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 3885 dokumenti.

Lehekülg / 195   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
1-2 /184 02.08.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /183 21.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 27. veebruari 2015 käskkirja nr 48 „Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ juhtrühma moodustamine ja töökorra kinnitamine“ muutmine - - - -
1-2 /180 20.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Näituse "Saksamaa metsikud. Brücke ja Blaue Reiteri ekspressionistid" kahjuhüvitise tagamine - - - -
1-2 /182 20.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Näituse "Konrad Mägi" kahjuhüvitise tagamine - - - -
1-2 /178 20.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /179 20.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Näituse "Uudistava pilguga. Maneristlik maal Varssavi Rahvusmuuseumist" kahjuhüvitise tagamine - - - -
1-2 /181 20.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjonnõukogu liikme määramine - - - -
1-2 /177 19.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" - - - -
1-2 /176 19.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest "Eesti kultuur maailmas" - - - -
1-2 /175 18.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri 23.12.2016 käskkirja nr 252 "Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kinnitamine" muutmine - - - -
1-2 /174 18.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Muuseumide reservi jaotamise otsused jakultuuriministri 23.12.2016 käskkirja nr 252 "Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kinnitamine" muutmine - - - -
1-2 /172 14.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest“Digitaalne kultuuripärand” - - - -
1-2 /173 14.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest"Eraldis institutsioonide toetamiseks" - - - -
1-2 /171 13.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Sihtasutuse NUKU nõukogu liikmete määramine - - - -
1-2 /170 12.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Riigile kuuluva kinnisasja koormamineisikliku kasutusõigusega - - - -
1-2 /169 10.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Kultuuriministri käskkirja 22.01.2014 nr 24 "Toetuse eraldamine programmist “Eesti kirjandus”" muutmine - - - -
1-2 /168 10.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Vara kasutamiseks võtmine reaalservituudi seadmise kaudu - - - -
1-2 /167 06.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Toetuse eraldamine eelarvevahenditest„Muuseumide arendamine“ - - - -
1-2 /166 04.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Rootsi vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse rahvusnimekirja andmete kinnitamine - - - -
1-2 /164 03.07.2017 Kultuuriministri käskkiri Harjumaa Muuseumi muuseumikogu jaarvestusdokumentatsiooniüleandmine - - - -

Lehekülg / 195   |   Järgmine