Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 19870 dokumenti.

Eelmine   |   Lehekülg / 994   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
8-3/70-2 13.12.2017 SO Väljaminev kiri Vastus pöördumisele - EO EestiÜhendus - -
1-11/50-3 12.12.2017 KV Sissetulev kiri Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kooskõlastamine Rahandusministeerium - Toomas Tõniste Piret Tamme
11-1/7-2 12.12.2017 KM Sissetulev kiri Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltsideümarlaua liikmete nimekiri Ida-Viru Maavalitsus - Kaarin Veinbergs Marilin Siimer
1-12/374-4 12.12.2017 KO Sissetulev kiri Kultuuriministri käskkirja „Taotlusvooru "Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine" avamine, tingimuste kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine““ tähelepanekud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Viljar Lubi Piret Tamme
13-1/31-2 12.12.2017 FO Väljaminev kiri Lõimumisalaste koostöötegevuste ekspertgrupi koosseisu muudatuste kooskõlastamine - Integratsiooni Sihtasutus - -
13-1/30-2 12.12.2017 FO Väljaminev kiri Ekspertgrupi koosseisu muudatustekooskõlastamine - Integratsiooni Sihtasutus - -
6-8/25 11.12.2017 FO Väljaminev kiri Kaastundeavaldus - Postimees AS - -
12-6/79 08.12.2017 KV Sissetulev kiri Pöördumine Rahandusministeerium - Tiit Oidjärv -
1-13/1 08.12.2017 OV Sissetulev kiri Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-17-1739 Tallinna Halduskohus - Daimar Liiv -
11-1/7 08.12.2017 KM Väljaminev kiri Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltsideümarlaua liikmete nimekiri - Ida-Viru Maavalitsus - -
10-7/30-2 08.12.2017 KO Väljaminev kiri Vastus pöördumisele - Eesti GregoriaaniÜhing - -
6-8/24 08.12.2017 KM Väljaminev kiri Garantiikiri - Ahadeli OÜ - -
9-1/59 08.12.2017 VO Väljaminev kiri Maksetaotlus Eesti delegatsiooni sõidukulude hüvitamiseks september-detsember 2017 - Rahandusministeerium - -
1-12/405 07.12.2017 OV Sissetulev kiri Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. aasta määruse nr 301 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord“ muutmine Sotsiaalministeerium - Jevgeni Ossinovski -
4-9/14 07.12.2017 KT Sissetulev kiri Arhiiviteatis Sotsiaalkindlustusamet - Kaja Ott -
10-7/30 07.12.2017 KO Sissetulev kiri Vox Clamantise püsimajäämine Vox Clamantis - Jaan-Eik Tulve -
10-1/6-2 07.12.2017 KO Väljaminev kiri Mittetulundusühing Rahvusvahelise Nukuteatrite Ühenduse UNIMA Eesti Keskuse loomeliiduna tunnustamise menetlus - MTÜ Rahvusvahelise Nukuteatrite Ühenduse UNIMA Eesti Keskus - -
1-12/406 07.12.2017 OV Sissetulev kiri Töötasu alammäära kehtestamine Sotsiaalministeerium - Jevgeni Ossinovski -
3-3/108 07.12.2017 KO Väljaminev kiri SA Endla Teater nõukogu liikme nimetamise kohta - Pärnu Linnavalitsus - -
12-4/4 07.12.2017 KV Sissetulev kiri Raamatukogude tegevuseümberkorraldamine Viljandi Vallavalitsus - Kaie Pukk -

Eelmine   |   Lehekülg / 994   |   Järgmine