Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 19870 dokumenti.

Lehekülg / 994   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
13-1/29-4 29.12.2017 FO Väljaminev kiri Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2014–2020 perioodi andmekorje - Rahandusministeerium - -
9-1/40-3 28.12.2017 VO Sissetulev kiri Grand Decision for an action EAC-2017-0298 European Commission - - Marilin Siimer
1-12/383-3 28.12.2017 OV Väljaminev kiri Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu kooskõlastamine - Justiitsministeerium - -
4-9/14-2 28.12.2017 FO Väljaminev kiri Arhiiviteatis - Sotsiaalkindlustusamet - -
1-11/53-2 27.12.2017 OV Sissetulev kiri Ettepaneku edastamine ja hindamismetoodika kooskõlastamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - Sigrid Harjo Marilin Siimer
1-11/53-3 27.12.2017 OV Sissetulev kiri Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord“ muutmine Rahandusministeerium - Toomas Tõniste Piret Tamme
1-7/210-5 27.12.2017 KT Sissetulev kiri Pöördumine - - Eraisik Marilin Siimer
1-12/407-2 26.12.2017 FO Väljaminev kiri Riigisekretäri 19. detsembri 2014. a käskkirja nr 42 muutmise eelnõu kooskõlastamine - Riigikantselei - -
13-1.1/14-3 22.12.2017 FO Väljaminev kiri Tegevuskava ja eelarve kooskõlastamine - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - -
12-3/53-3 21.12.2017 KV Sissetulev kiri 2018. aasta välisnäitused SA Eesti Kunstimuuseum - Sirje Helme Marilin Siimer
1-7/281-2 20.12.2017 PB Väljaminev kiri Teavitus teatamiskohustusega riikireisimise kohta - Kaitsepolitseiamet - -
12-3/68-2 20.12.2017 KV Väljaminev kiri Arupärimisele vastamine - Riigikogu Kantselei - -
1-12/227-3 19.12.2017 OV Sissetulev kiri Rahvatervise seaduse eelnõu teisel kooskõlastusring Sotsiaalministeerium - Liis Reiter Marilin Siimer
9-1/60 19.12.2017 VO Väljaminev kiri Estonian Preparatory event for EU Presidency FINAL REPORT - European Commission - -
1-7/280 19.12.2017 VO Väljaminev kiri Esildis Eesti Filmi Instituudile programmi "Loov Euroopa" MEDIA kontaktpunkti 2016. aasta lõppmakse abikõlbulike kulude ülekanne vastavalt toetuslepingutele - Riigi Tugiteenuste Keskus - -
1-11/50-5 18.12.2017 KV Sissetulev kiri Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu SA Eesti Kunstimuuseum - Sirje Helme Marilin Siimer
1-7/270-2 18.12.2017 OV Väljaminev kiri Vastus pöördumisele - Andmekaitse Inspektsioon - -
10-1/6-3 17.12.2017 KO Sissetulev kiri Loomeliiduna tunnustamise menetlus MTÜ Rahvusvahelise Nukuteatrite Ühenduse UNIMA Eesti Keskus - Mihkel Tikerpalu Marilin Siimer
1-12/398-2 15.12.2017 OV Väljaminev kiri Muudatused regionaalabi andmisel - Rahandusministeerium - -
1-11/50-4 15.12.2017 KV Sissetulev kiri Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus Siseministeerium - Kadi Tisler Marilin Siimer

Lehekülg / 994   |   Järgmine