Dokumendiregister

Registri dokumendid on grupeeritud teemade järgi. Teemale klõpsates avatakse nimekiri alateemadest või dokumentidest.

Seoses dokumendihaldussüsteemi uuendamisega võib süsteemis esineda tõrkeid ja puudusi.
Vabandame!

Teemad

Teema dokumendid

Teema all leidub 19105 dokumenti.

Lehekülg / 956   |   Järgmine

Reg nr Reg kpv Dokumendiliik Pealkiri Kust (asutus) Kuhu (asutus) Kellelt (saatja isik) Kellele (saaja isik)
12-6/68 21.08.2017 KV Sissetulev kiri Põlva maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine Põlva Maavalitsus - Igor Taro -
8-3/50 21.08.2017 SO Sissetulev kiri Riigikogu liikme kirjalik küsimus kultuuriministrile (KK 226) Riigikantselei - - -
1-12/271 18.08.2017 OV Sissetulev kiri Riiklikult toetatavaleõpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise üldised tingimused ja kord Haridus- ja Teadusministeerium - Mailis Reps -
8-3/47-2 18.08.2017 SO Väljaminev kiri Vastus pöördumisele - - - -
1-16/17 18.08.2017 SA Sissetulev kiri Projekti nr EU49929„OÜ Indrek Näkk Arhitektuuribüroo ekspordi arendamine“ auditi lõpparuanne Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - Helen Anijalg, Laura Lätt -
12-6/67 18.08.2017 KV Sissetulev kiri Põlva maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine Põlva Maavalitsus - Igor Taro -
8-3/48-2 18.08.2017 SO Väljaminev kiri Vastus kutsele - Narva Linnavalitsus - -
1-11/37 18.08.2017 OV Sissetulev kiri Karistusseadustiku jt seaduste muutmise seadus Justiitsministeerium - Urmas Reinsalu -
1-7/190 17.08.2017 KT Sissetulev kiri Pöördumine Riigikantselei - - -
8-3/48 17.08.2017 SO Sissetulev kiri Kutse Narva Linnavalitsus - Tarmo Tammiste Marilin Siimer
10-5/15-3 17.08.2017 KO Sissetulev kiri Täiendavad vastused Sihtasutus Elva Kultuur - Kätlin Saarela Marilin Siimer
12-6/66 15.08.2017 KV Sissetulev kiri Kukruse kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Maanteeamet - Villu Lükk -
4-10/8-20 15.08.2017 IT Sissetulev kiri 2017 IKT hetkeseisu kaardistamine SA /Eesti Kontsert - - Marilin Siimer
4-10/8-19 15.08.2017 IT Sissetulev kiri 2017 IKT hetkeseisu kaardistamine Eesti Rahvusraamatukogu - - Marilin Siimer
9-10/10 15.08.2017 VO Sissetulev kiri Pöördumine (7th Global Municipalities Conference) - - Ali Al Kamali -
1-11/35 15.08.2017 SO Väljaminev kiri "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" ülevaade (periood 1.09.2016 - 31.08.2017) - Ministeeriumid, Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa Spordiliit Jõud - -
12-6/65 14.08.2017 KV Sissetulev kiri Saksamaa majandusvööndi mereala võrkude ruumiline planeerimine Keskkonnaministeerium - Mihkel Krusberg -
1-7/186 14.08.2017 PB Väljaminev kiri Päästeameti päästesündmuse hädaolukorra riskianalüüsi koostamisel osalemine - Päästeamet - -
10-2/12-2 14.08.2017 KO Väljaminev kiri Kunstiteoste tellimise konkurssideliitmise kooskõlastamine - Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus - -
4-10/8-18 11.08.2017 IT Sissetulev kiri 2017 IKT hetkeseisu kaardistamine SA /Kultuurileht - Toomas Väljataga Marilin Siimer

Lehekülg / 956   |   Järgmine